Ceza Hukuku
Ceza Hukuku
  • Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kalan Suçlar ile İlgili Açılan Davalarda Sanık ve Mağdur Vekilliği
  • Memurların ve Vatandaşların Yargılanması ile İlgili Tüm Davalar
  • Soruşturma ve Kovuşturma Sürecinin Yakınen Takibi
  • Tutukluluk, Adli Kontrol gibi Güvenlik Tedbirlerinin Kaldırılması